darbo organizavimo inžinierius

darbo organizavimo inžinierius statusas T sritis profesijos apibrėžtis Inžinierius, kuris parengia įmonės arba gamyklos visų kategorijų darbuotojų darbo organizavimo gerinimo priemones, kuriomis siekiama didinti darbo našumą ir kokybę, gamybos efektyvumą. Dalyvauja rengiant darbo organizavimo programų ir planų projektus, atlieka reikiamus planuojamų priemonių ekonominio veiksmingumo skaičiavimus, sudaro tų programų įdiegimo padaliniuose užduotis. Darbo vietose tiria organizacines ir technines gamybos sąlygas, darbo procesus, būdus ir metodus, parengia būtinų darbo organizavimo gerinimo darbo vietose priemonių sąrašus. Klasifikuoja įmonės darbo vietas ir profesijas, sudaro jų sąrašus, nustato priemokų prie atlyginimo dydžius, kai yra nukrypstama nuo normalių darbo sąlygų. atitikmenys: angl. work organization engineer pranc. ingénieur en organisation du travail, m

Inžinieriai, technikai ir technologai. Trikalbis aiškinamasis žodynėlis. . 2005.

Look at other dictionaries:

  • darbo normavimo inžinierius — statusas T sritis profesijos apibrėžtis Inžinierius, kuris parengia ir įdiegia techniškai pagrįstas ir įvairioms darbo rūšims tam tikromis gamybos sąlygomis įmonėje arba gamykloje taikomas darbo sąnaudų normas, analizuoja darbo normavimo būklę,… …   Inžinieriai, technikai ir technologai. Trikalbis aiškinamasis žodynėlis

  • gamybos organizavimo inžinierius — statusas T sritis profesijos apibrėžtis Inžinierius, kuris atlieka tyrimus ir pataria gamybos būdų organizavimo, prekybos ir administravimo klausimais. Jis parengia ir organizuoja darbo laiko apskaitos tyrimus, prižiūri jų rezultatų panaudojimą,… …   Inžinieriai, technikai ir technologai. Trikalbis aiškinamasis žodynėlis

  • gamybos metodų inžinierius — statusas T sritis profesijos apibrėžtis Inžinierius, kuris yra atsakingas už gamybos parengimą. Jis numato gamybai reikalingus įrankius ir įrenginius, medžiagų sąnaudas, darbininkų skaičių, atliekamų operacijų seką, gamybos pajėgumus ir kitus… …   Inžinieriai, technikai ir technologai. Trikalbis aiškinamasis žodynėlis

  • ingénieur en organisation du travail — darbo organizavimo inžinierius statusas T sritis profesijos apibrėžtis Inžinierius, kuris parengia įmonės arba gamyklos visų kategorijų darbuotojų darbo organizavimo gerinimo priemones, kuriomis siekiama didinti darbo našumą ir kokybę, gamybos… …   Inžinieriai, technikai ir technologai. Trikalbis aiškinamasis žodynėlis

  • work organization engineer — darbo organizavimo inžinierius statusas T sritis profesijos apibrėžtis Inžinierius, kuris parengia įmonės arba gamyklos visų kategorijų darbuotojų darbo organizavimo gerinimo priemones, kuriomis siekiama didinti darbo našumą ir kokybę, gamybos… …   Inžinieriai, technikai ir technologai. Trikalbis aiškinamasis žodynėlis

  • ingénieur d’étude de travail — darbo normavimo inžinierius statusas T sritis profesijos apibrėžtis Inžinierius, kuris parengia ir įdiegia techniškai pagrįstas ir įvairioms darbo rūšims tam tikromis gamybos sąlygomis įmonėje arba gamykloje taikomas darbo sąnaudų normas,… …   Inžinieriai, technikai ir technologai. Trikalbis aiškinamasis žodynėlis

  • rate-setting engineer — darbo normavimo inžinierius statusas T sritis profesijos apibrėžtis Inžinierius, kuris parengia ir įdiegia techniškai pagrįstas ir įvairioms darbo rūšims tam tikromis gamybos sąlygomis įmonėje arba gamykloje taikomas darbo sąnaudų normas,… …   Inžinieriai, technikai ir technologai. Trikalbis aiškinamasis žodynėlis

  • time study engineer — darbo normavimo inžinierius statusas T sritis profesijos apibrėžtis Inžinierius, kuris parengia ir įdiegia techniškai pagrįstas ir įvairioms darbo rūšims tam tikromis gamybos sąlygomis įmonėje arba gamykloje taikomas darbo sąnaudų normas,… …   Inžinieriai, technikai ir technologai. Trikalbis aiškinamasis žodynėlis

  • industrial efficiency engineer — gamybos organizavimo inžinierius statusas T sritis profesijos apibrėžtis Inžinierius, kuris atlieka tyrimus ir pataria gamybos būdų organizavimo, prekybos ir administravimo klausimais. Jis parengia ir organizuoja darbo laiko apskaitos tyrimus,… …   Inžinieriai, technikai ir technologai. Trikalbis aiškinamasis žodynėlis

  • industrial engineer — gamybos organizavimo inžinierius statusas T sritis profesijos apibrėžtis Inžinierius, kuris atlieka tyrimus ir pataria gamybos būdų organizavimo, prekybos ir administravimo klausimais. Jis parengia ir organizuoja darbo laiko apskaitos tyrimus,… …   Inžinieriai, technikai ir technologai. Trikalbis aiškinamasis žodynėlis

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.